SPIN Ewa Galińska
Kraków, ul. Mazowiecka 88/4
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00

Regulamin konkursu "SPIN - Moja Stylizacja"

 1. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem i realizatorem Konkursu jest firma SPIN Ewa Galińska, z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 88/4, 30-023 Kraków.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs trwa od 8 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2018 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu określonych w pkt. 5.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w zakładce konkursowej na stronie www.spin-taniec.pl
 8. Nadesłanie prac na adres biuro@spin-taniec.pl jest jednocześnie zgodą na ich użycie na stronie www i portalach społecznościowych, których administratorem jest SPIN-Ewa Galińska.
 9. Zdjęcia przesłane przez Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 10. Udział w konkursie biorą osoby, które w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. nadeślą na adres mailowy biuro@spin-taniec.pl zdjęcie konkursowe wraz ze zgłoszeniem o następującej treści: „Ja [imię, nazwisko] zgłaszam swój udział w konkursie „SPIN – Moja Stylizacja” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu tj. firmę SPIN Ewa Galińska oraz wykorzystanie mojego wizerunku, uwiecznionego na przesłanym zdjęciu, na stronie www.spin-taniec.pl oraz na fanpage’u na Facebooku „SPIN sklep taneczny”. Mail musi zostać wysłany do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 23.59.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 12. Prace konkursowe wysłane po terminie i niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie są nieważne. Takie prace konkursowe zostaną odrzucone przez Organizatorów i nie wezmą udziału w Konkursie.
 13. Wszystkie prace konkursowe mające charakter obraźliwy, niecenzuralny etc. nie będą brane pod uwagę w czasie wyboru zwycięskiej pracy.
 14. Laureat/ka konkursu otrzyma bon o wartości 300 zł brutto na zakup jednej pary butów w sklepie Spin Ewa Galińska. Zakupienie towaru poniżej wartości nominalnej bonu nie uprawnia posiadacza bonu do zwrotu różnicy pieniężnej. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 15. Laureat/ka nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat/ka może zrzec się prawa do nagrody, o czym powinien/powinna uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.
 16. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja i promocja konkursu. Facebook oraz Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 17. Organizator pokrywa koszty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród.
 18. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest: www.spin-taniec.pl
 19. Udział Uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

^ Na górę strony
Strona główna | Katalog butów | Miary | Opcje obuwia | Katalog strojów
Zdjęcia | Kontakt | Regulamin

Strona korzysta z plików cookies dla potrzeb niektórych funkcjonalności (np. porównań produktów). O przyjmowaniu (bądź nie) ciasteczek możesz zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

OK, zamknij