Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności (odtąd „Polityka Prywatności”) dotyczy danych zbieranych i przetwarzanych przez Internetowy Sklepu Taneczny SPIN („Sklep”) podczas korzystania ze Sklepu przez Klientów.
  2. Polityka Prywatności jest adresowana do Klientów Sklepu.
  3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach działalności Sklepu jest firma SPIN Ewa Galińska, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 84, lok. 38, kod pocztowy: 30-023, NIP: 6771748047, REGON: 120486515.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
  5. Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie za jego pośrednictwem umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Sklep zbiera dane osobowe Klientów w celu dokonania zakupów lub rejestracji.
  2. Rejestracja Klienta
   1. Rejestracja w sklepie jest całkowicie dobrowolna i nie jest wymagana do dokonywania zakupów.
   2. Zarejestrowanie się ułatwia Klientowi dokonywanie kolejnych zamówień dzięki przechowywaniu danych kontaktowych, rozliczeniowych, itd. oraz daje dostęp do historii zamówień.
   3. Dane zbierane w celu rejestracji Klienta
    – Imię i nazwisko
    – E-mail
    – Adres (ulica, lokal, miasto, państwo)
    – Numer telefonu
    – Hasło
  3. Zakupy w Sklepie
   1. Klient jest proszony o przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia na etapie podsumowania zakupów („Kasa”).
   2. Dane są zbierane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, doręczenia Klientowi zakupionego towaru oraz wystawienia faktury za zakupione towary.
   3. Klient ma możliwość podania dodatkowego adresu dostawy, innego niż rozliczeniowy.
   4. Dane zbierane w celu dokonania zakupów w Sklepie
    – Imię i nazwisko
    – Adres (ulica, lokal, miasto, państwo)
    – E-mail
    – Numer telefonu
 3. Polityka Cookies
  1. Sklep korzysta z plików cookie (ciasteczek, cookies) do przechowywania informacji na Urządzeniu Klienta.
  2. Dane przechowywane w ciasteczkach służą do zapewnienia typowych funkcjonalności Sklepu takich jak koszyk czy porównania prodkutów, zapewniają ciągłość sesji po zalogowaniu, itp.
  3. Użytkownik może zmieniać ustawienia przeglądarki, pozwalające stronom internetowym na zapisywanie plików cookies na swoim Urządzeniu, w szczególności zakazywać ich przechowywania. W razie skorzystania z tej możliwości używanie Sklepu będzie ograniczone do funkcji, które nie wymagają przechowywania danych w ciasteczkach.
 4. Zmiana danych
  1. Klient ma możliwość wglądu w podane przez siebie dane osobowe i zmieniania ich po zalogowaniu się do Sklepu z użyciem loginu i hasła.
  2. Klientowi przysługuje prawo aktualizacji danych przechowywanych przez Sklep, w szczególności do uzupełnienia danych lub sprostowania błędów.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści przechowywanych danych osobowych dotyczących Klienta oraz żądania ich usunięcia, zmiany lub zablokowania.
  4. W celu zmiany danych osobowych należy zalogować się na konto Klienta i skorzystać z formularza zmiany danych osobowych lub skontaktować się ze Sklepem.
 5. Bezpieczeństwo informacji
  1. Administrator danych dołożył wszelkich starań, aby zapewnić mechanizmy ochrony powierzonych danych osobowych, zabezpieczające je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
  2. Klient powinien dbać o poufność danych służących do logowania do Sklepu, w szczególności nie powierzać loginu ani hasła osobom trzecim.
  3. Obsługa Sklepu nigdy nie kieruje do Klientów pytań o hasło do konta.
  4. W razie otrzymania wiadomości wyglądającej na próbę wyłudzenia danych od Klienta prosimy o kontakt ze Sklepem.
  5. Klient nie ma prawa starać się uzyskać dostępu do danych innych Klientów ani działać w sposób mogący destabilizować działanie strony internetowej. W razie wykrycia takich działań mogą zostać podjęte działania w celu ograniczenia dostępu Klienta do Sklepu.
Call Now Button